تجهیزات کاهنده مصرف آب

کلیات:

واحدهاي مصرف كننده مي توانند از طريق به كار گيري و استفاده از ابزار کاهنده، به كاهش مصرف آب مبادرت ورزند. اين ابزار به طور كلي شامل وسايل کاهنده دبي جريان، کاهنده فشار، افزايش دهنده سرعت خروجي آب (اسپري کننده)، کاهنده حجم مخزن، اندازه گير جريان، سيستم تصفيه جريان و ابزار استفاده مجدد از آب مي باشد.

اندازه گيري جريان باعث ايجاد حساسيت در مصرف كننده نسبت به ميزان مصرف هر فعاليت و قيمت آب متناظر با آن فعاليت مي شود و در نهايت مي تواند منجر به تشويق به كاهش مصرف در مصرف كننده شود. ابزارهاي كنترل دبي جريان، به شكل فيزيكي باعث ايجاد مانع و محدوديت در ميزان حجم جريان خروجي و قابل دسترس مصرف كننده مي‌شوند. کنترل مورد نظر هم مي تواند با کاهش واقعي دبي جريان و هم با افزودن هوا به آب و اشغال حجمي از آب با هوا صورت گيرد.

در سيستمهاي همراه با كاهش فشار آب، ميزان آب كمتري در زمان مشخص به مصرف كننده توزيع خواهد شد و در نتيجه مصرف كاهش خواهد يافت. افزودن سرعت خروج آب از دهانه خروجي، باعث ايجاد کارايي بيشتر در بعضي فعاليتها نظير شستشوي ماشين، شستشوي توالتها و … مي شود. اين امر با نصب يک کنترل کننده خروجي سطح جريان امکان پذير مي باشد. براي بعضي مناطق که از کمبود شديد آب رنج مي برند، نصب يک تصفيه کننده آب جهت جلوگيري از هدر رفت آن، منطقي به نظر می رسد. البته معمولاً اين گونه وسايل به جز موارد و مناطق خاص و استثنايي، قابل توصيه نیستند. همچنين در مواردي نظير استفاده از سيفونها، کاهش حجم مفيد مخزن از جمله راهکارهاي صرفه جويي در مصرف آب مي باشد.

 ابزارهاي كاهنده مصرف استانداردهايي عيناً نظير ابزارهاي عادي دارند و فقط در ميزان مصرف آب تاثير گذار هستند. در اغلب کشورهاي جهان، استانداردهاي خاصي در مورد شير آلات بهداشتي ساختماني متاسب با شرايط هر کشور تعريف شده و موجود است. در کشوري نظير ايالات متحده، استانداردهاي فوق پس از اجرا در ساليان متمادي، پس از بازنگري دچار تغيير و تحول نيز شده و همچنان سير تکاملي خود را طي مي نمايند. در کشور ايران در سال 1380، استاندارد توليد شير آلات بهداشتي توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تهيه شده است. استاندارد فوق شامل مجموعه اطلاعات و مشخصات فني و آزمايشهاي مختلفي از انواع درافشانها، سردوشي ها، شلنگ دوش حمام و شيرهاي مخلوط اهرمي مي باشد که اجراي بعضي از موارد، غير اجباري و دسته اي ديگر نيز اجباري است که بايد مورد توجه توليد کنندگان قرار گيرد. مرجع استاندارد فوق، از مجموعه استانداردهاي BS مي باشد. از سوي ديگر در متن فوق، رواداريهاي مجاز، آزمونها و الزاماتي که در ارزيابي مشخصات مختلف درافشانها مطرح است، معرفي گرديده است. استاندارد فوق شامل موارد زير است:

         شير آلات بهداشتي-مشخصات کلي درافشانها

         شير آلات بهداشتي-شيرهاي مخلوط اهرمي مکانيکي

         سردوش حمام

         شلنگ دوش حمام

همچنين مصرف كنندگان خانگي مي توانند مصارف بيرون از خانه خود نظير باغباني، شستشوي ماشين و . . . را از طريق روشهاي مختلف کنترل نموده و از هدر رفت آب جلوگيري نمايند. اين روشها مي‌توانند بصورت فيزيكي (استفاده از ابزار) و يا به شكل طبيعي باشند. به عنوان مثال، كاشت گياهان كم مصرف و متناسب با شرايط اقليمي منطقه، به عنوان روشي طبيعي و استفاده از آب پاشها به عنوان روشي فيزيكي، مي تواند باعث بهبود كارايي بهره برداري از منابع آب گردد. 

وسایل آب بر: 
به وسایل یا تجهیزاتی که فرآیند  آنها وابسته به آب بوده و مصرف کننده آن هستند تجهیزات آب بر گویند مانند ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، کولر آبی و غیره.
 در این وسایل معمولاً کاهش مصرف موکول به فرهنگ استفاده از وسیله بوده و لوازم کاهنده تاثیر چندانی در کاهش مصرف آنها ندارد مثل ماشین لباسشوئی که مصرف کمتر آن موکول به پرکردن کامل مخزن از لباس می باشد.


  وسایل آب پخش:

به وسایلی که فقط آب را منتقل و پخش می نمایند وسایل آب پخش گویند مانند انواع شیرآلات، سیفون، دوش و غیره.

تعدادی از کالاهای کاهنده مصرف آب
انتخاب کاهنده مصرف فلاش تانک دو مرحله ای
فلاش تانک شیر اهرمی
شیر الکترونیکی سردوش
درفشان سر شیر فشاری
دوش استاپ شیر پدالی
پوشش کولر آبی

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 176 | کل بازدیدکنندگان : 927612 | تعداد کاربران بر خط : 0