ماموریت سازمان

موضوع فعالیت و ماموریت شرکت طبق اساسنامه

براساس ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب وفاضلاب روستایی واساسنامه شرکت اهم فعالیت های این شرکت عبارتند از :

1- مطالعه و ایجاد تاسیسات مربوط به تامین ، انتقال و توزیع آب آشامیدنی روستایی

2- مطالعه واجراء طرحهای دفع بهداشتی فاضلاب روستایی

3- نگهداری وبهره بردرای از تاسیسات مرتبط با آب آشامیدنی روستایی

4- مرمت وبازسازی وتوسعه شبکه ها وتاسیسات آب آشامیدنی وتاسیسات عمومی دفع بهداشتی فاضلاب وحفاظت ازحریم آنها.

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 192 | کل بازدیدکنندگان : 925925 | تعداد کاربران بر خط : 0