معرفی اعضا

ردیف

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی حکم عضویت محل خدمت پست سازمانی تلفن همراه ایمیل
1 محمد دانشگر مدیریت اجرایی  کارشناسی ارشد دارد آبفارخراسان رضوی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 9155142486 Modir@abfar-kh.ir
2 نورالله قائمی مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد دارد آبفار خراسان رضوی معاون بهره برداری 91531969510 ghaemi@abfar-kh.ir
3 علی متدین مهندسی بهداشت محیط کارشناس ارشد دارد آبفار خراسان رضوی رئیس اداره تحقیقات ، بهره وری و تحول اداری 9155417365 Motedayen_a@yahoo.com
4 حسن مسعودی شیمی فیزیک  کارشناسی ارشد دارد آبفارخراسان رضوی سرپرست اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها 9399299136 Hassan_masoudi2000@yahoo.com
5 مرتضی برغمدی بهداشت محیط  کارشناسی دارد آبفارخراسان رضوی کارشناس کنترل کیفی و امور آزمایشگاه ها 9151176059 Morteza_barghamadi@yahoo.

 

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 218 | کل بازدیدکنندگان : 927654 | تعداد کاربران بر خط : 1