برچسب : رفع قطعی آب شرب 4450 نفر در 12 روستای شهرستان باخرز

آمار بازدیدها
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 528 | کل بازدیدکنندگان : 365788 | تعداد کاربران بر خط : 0